Cesty Energie

Konstelace

Konstelace v medicínském kruhu: oPoUŠTĚNÍ

Opouštění, puštění, opuštění …

svého starého příběhu a dramat, vztahu, dávného slibu, strategií a vzorců chování, zátěží a závaží.

Směrem k uvolnění, přijetí, laskavosti, klidu a větší radosti.

Tento den je pro každého, kdo chce něco pustit, opustit, odpustit. Nebo nahlédnout, co je připraveno se pustit, co mu ještě brání se něčeho pustit a něco opustit. Den je pro ty z nás, kdo jsme rozhodnuti udělat konkrétní kroky k převzetí odpovědnosti za okolnosti svého života a rozloučit se s minulostí, která stále negativně zasahuje do způsobu, jakým přemýšlíme a jednáme.

Setkání v kruhu pomůže odhalit to, co nevidíme a skrytě řídí naše jednání a prožívání.

Co si můžu odnést?

Například vystoupení z role oběti, uvolnění křivdy, propojení se s rodovými kořeny, a-ha moment, kdy uvidím něco, co jsem vůbec v tématu neviděla. Tím se dá naše energie do pohybu směrem k větší harmonii v našem systému a můžeme začít vědomě utvářet okolnosti našeho života. Uvidět cestu, jak se propojit s pocitem, že jsme zde na světě správně a posílit elán do života. Cesta vede skrze přijetí toho, co teď je.

PROGRAM: nejen konstelace.

Meditace na podporu propojení mysli a místa intuice, kterou mohu ihned praktikovat v každodenním životě.

Nahlédnutí do síly Medicínského kruhu skrze vlastní zkušeností s krátkým teoretickým úvodem a sdílení.