Cesty Energie

Podmínky účasti na kurzech

S cílem vytvořit bezpečné prostředí pro všechny zúčastněné na kurzu vedeném:
                Mgr. Radmilou Holušovou (dále jen „organizátor“):

jsou stanoveny tyto Podmínky účasti:              

 • Každé akce a jednotlivého cvičení se všichni účastní zcela dobrovolně na základě svého svobodného rozhodnutí.
 • Účast na akcích je možná od věku 18 let. Ve věku 15-17 jen na základě písemného souhlasu rodičů nebo opatrovníka.
 • Účastníci ani organizátor nebudou sdělovat osobní údaje ani další důvěrné informace, které získají v rámci akce třetí osobě. Pokud si účastník přeje publikovat dění o akci, zavazuje se učinit tak výhradně po získání písemného souhlasu organizátora a při respektování předchozí věty.
 • Organizátoři zajišťují ochranu získaných osobních údajů každého účastníka v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů organizátorem, případně subjekty, které poskytují služby Organizátorovi potřebné pro výkon jeho činnosti.  Organizátor je neposkytne žádné další straně, pokud to nestanoví zákon. Každý účastník má právo požádat Organizátora o vyřazení svých osobních údajů ze zpracování.
 • Účastníci souhlasí se zasíláním organizačních a obchodních sdělení Organizátorem.
 • Akce nezastupuje psychoterapeutickou či jinou lékařskou péči.
 • Účastník je povinen informovat organizátora o případné medikaci a svém zdravotním stavu (péče psychologa, psychofarmaka, nějaká fyzická omezení atd.)
 • Účast na akci není přípustná pro osoby s infekční chorobou. Účastník se zavazuje respektovat zdravotní, hygienická a organizační pravidla stanovená Organizátorem.
 • V případě zranění či onemocnění během kurzu si hradí každý účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření a péči.
 • Organizátoři neodpovídají účastníkovi za případné zranění, ztráty nebo škody.
 • Pokud si přejete vystavit fakturu nebo platit alternativně, např. z různých benefit programů, informujte nás předem před odesláním platby. Organizátor není plátce DPH
 •  Organizátor je oprávněn, po předchozím ústním upozornění účastníků, pořizovat fotografie nebo videa z akce (dále záznam). Při ústním sdělení informace se mohou jednotliví účastníci rozhodnout, zda chtějí na záznamu být či ne. Ti kteří souhlasí s pořízením záznamu současně souhlasí s jeho zveřejněním způsobem, který zvolí organizátor.
 • Vstupem na akci souhlasíte s aktuálním zněním těchto pravidel platným v den zahájení akce.