Cesty Energie

Tantrická cesta

Pokud se vám zdá že, že potřebujete ve svém životě něco změnit…. tak se vám to nezdá!

Tantrická duchovní cesta vynáší na povrch vaši energii, váš potenciál a mění ho … transformuje, takto uvolněná energie života se stává součástí našeho každodenního života a naplňuje jej radostí, vášní, potěšením, štěstím, sebepřijetím a láskou.

Tantra učí, že realita vzniká skrze jednotu energie a vědomí i skrze jednotu božského ženského principu shakti a božského mužského principu shiva. Spojení energie a vědomí v našich srdcích, pohlaví a duchu vytváří magickou sílu, kterou můžeme využít k pozvání sebe sama do kreativní, láskyplné a blažené reality.

Tantra je cesta pro každého, kdo se chce více otevřít životu a kdo má zájem o rozvoj vlastní osobnosti v oblasti energie, vědomí, tvořivosti a sexuality. Tantrická cesta léčí oddělenost mezi srdcem, duchem a pohlavím a umožňuje znovu pocítit posvátnost v našem nitru.

Energie lásky, sexuálního vzrušení a potěšení nás posilují v procesu osvobození naší energie. Je to cesta, která nás učí přímému vnímání našeho energetického těla, což umožňuje např. prožívat stavy rozšířeného vědomí a prohloubené orgasmy.

Tantrické kurzy vám umožní prožitek a poznání vaší vlastní energie.

Proces Tantrické cesty :

  • nedílnou součástí je psychoterapie
  • většinou formou – práce s tělem = BODYWORK
  • má i duchovní a meditační rozměr
  • rozvíjí a kultivuje sexuální energii
  • násobí a prohlubuje prožívání vzrušení a rozkoše na fyzické i energetické úrovni (součást až ročního výcviku)