Cesty Energie

O nás

Mgr. Petra Kiselyová a Mgr. Radmila Holušová patří k mezinárodnímu týmu učitelů Cest Transformace, které založil před mnoha lety jeden z předních Tantrických mistrů, šaman a terapeut John Hawken.

Radka

 Cestou tantry se vydala 2003 a předává tuto nádhernou cestu s hlubokou vlastní zkušeností, neboť ví, jak Tantrická cesta mění kvality života, jako jsou sebepojetí, vztahy, seberealizace a plné prožívání života TADY A TEĎ a předává jistý druh rebelie, ve formě neklanění se univerzálním pravdám a Guruům, ale v pěstování a kultivování vnitřního Mistra.

“Často se mně účastníci kurzů ptají, co je pro mně Tantra.

Tak jsem si řekla, že se o svůj pohled podělím.

Tantra není náboženství a přesto je v hluboké úctě k tomu co nás přesahuje. Není žádnou církví a přesto věří v Boha – jehož jste Vy manifestací, tak dokonalí ve své nedokonalosti. Nestaví na piedestal Gurua, protože nás vede k pěstování vnitřního Mistra.

…. a je dobré připomenout, že Tantra není swingers párty, protože má sexualitu v hluboké úctě a posvátnosti. Protože se s péčí a respektem dotýká nejniternější intimity a zranitelnosti každého hledajícího na této nádherné cestě.

Petra 

 cestou transformace se vydala již před 20 lety a ta ji se svými mnoha odbočkami zavedla na tu, kterou kráčí dnes. Na této její současné cestě se prolínají tantra a šamanismus a Petra tuto cestu pomáhá otevírat druhým, skrze vlastní hluboké zkušenosti. Sama neustále zažívá její dar a schopnost nás nasměrovat k osobní svobodě a proměňovat kvality všech vztahů. Tato cesta pomáhá k seberealizaci , žít svůj potenciál (v šamanismu – svůj posvátný sen) a opravdovému prožívání života, se všemi jeho radostmi i trápeními.