Cesty Energie

Základní pojmy

Vnitřní flétna

Ačkoli vnitřní flétna není uznávaným anatomickým faktem, přesto odpovídá skutečným tělesným neurologickým kanálům, které spojují jednotlivé endokrinní žlázy. Těchto sedm žláz – pohlavní žlázy, nadledvinky, slinivka břišní, štítná žláza, brzlík, hypofýza a epifýza – reguluje proudění energie v těle. Otevřením vnitřní flétny “zavlažujete” tyto jemné kanály, což má za následek zvýšenou vitalitu a sexuální energii.

Tantričtí a taoističtí mistři už dlouho znají tento způsob omlazování; pojem vnitřní flétna se vyskytuje ve starých textech. Ve své knize “ Tibetan yoga and Secret Doctrines” (Tibetská jóga a tajné doktríny) popisuje W.Y. Evansová cvičení, při kterém si jógin představuje nervový kanál, který probíhá od jeho rozkroku až po temeno hlavy a který je “ rudý jako přírodní lak, jasný jako plamen olejové lampy, rovný jako kmen platanu a dutý jako papírová trubička”.

I v tanře si budeme představovat vnitřní flétnu, protože představivost silně ovlivňuje naši fyziologii. Moderní věda teprve začíná zkoumat, jak se to děje, ale mnoho lidí ví, že vizualizace je účinná.

Existenci vnitřní flétny nelze objevit intelektuálním způsobem, ale jedině opakovaným experimentováním. Její existenci zatím nelze dokázat vědecky, ale její účinky ukazují, že skutečně funguje.

Je možné, že jste skeptičtí. Nicméně se tím nenechte odradit. Mnozí lidé nikdy neobjeví blaženost vyššího sexuálního spojení jen proto, že nevěří, že mohou otevřít tento kanál ve svém těle. A přesto každý člověk má tuto schopnost.

Léčivé procesy

Léčení se týká velké části tantry. Kořen slova “léčení” pochází z “celistvosti” – stát se úplným. Tantra je splétání protikladů, které pak dohromady utvářejí celistvost. Ze své pravé podstaty je to tedy cesta uzdravování.

Láska a vztah

Vztah je jedno z mystérií. Protože existuje mezi dvěma lidmi, záleží to na obou. Každý člověk je světem sám pro sebe. Je komplexem mystérií s dlouhou minulostí a nekonečnou budoucností. Na začátku se setkáváte pouze okrajově. Ale když vztah roste, stává se intimní, bližší, stává se hlubší, potom velmi pomalu se setkáváte ve svých centrech.

Když se setkávají centra, tomu se říká láska. Když se setkáváte okrajově, tak toto je známost: dotýkáte se člověka jenom zvenku na jeho hranicích. Mnohokrát se stává, že začnete nazývat svoji známost láskou. Známost není láska.

Láska je velmi vzácná. Potkat se s někým v jeho centru znamená projít skrz své vlastní revoluční já, protože když chcete někoho potkat v jeho centru, budete muset tomu druhému člověku dovolit, aby i on se dotkl vašeho centra. Budete se muset stát úplně zranitelní a otevření.

Osho