Cesty Energie

Masáže, terapie…

TANTRICKÁ MASÁŽ

Dotek představuje životně důležitou formu výživy a potvrzení. Smyslná tantrická masáž je způsobem přímé, neverbální komunikace. Přijetí tantrické masáže je zasvěcením do tantrického prožitku a tantrického uvědomění. Tantrická masáž je často prvním kontaktem s energií a energetickým tělem a ukazuje každému z nás jeho potenciál pro rozšíření sexuální energie do celého těla.

Psychosomatické masáže Praha

 
  Věnuji se masážím zaměřeným na komplexní fyzickou a psychickou harmonizaci, odstranění psychických bloků, partnerský a osobnostní coaching a seberozvoj.
Podobu Vaší masáže či terapie si můžeme domluvit podle Vašich individuálních potřeb a záměrů. Zde jsou možnosti, které se dají rozšiřovat či pozměňovat.
 
    miramassages@gmail.com                                                 tel: +420 739000110
NABÍDKA SLUŽEB
    1. Psychosomatická relaxační masáž (pro ženy / pro muže)
    2. Psychosomatická energetická masáž (pro ženy)
    3. Konzultace, terapie, coaching (pro ženy / pro muže / pro páry)
    4. De-Armouring (pro ženy / pro muže)
    5.  Psychosomatická tantrická masáž (pro ženy)
 
Přečtěte si prosím pozorně tyto informace před tím, než se objednáte k masáži. Vaše dobrá informovanost je nezbytnou součástí přípravy k masáži či terapii a pomůže k jejímu optimálnímu účinku. Věnujte pozornost i cenám, diskuze o nich by vám brala čas při návštěvě a mohla odvést soustředění od záměru, proč jste přišli. 
 
1. Psychosomatická relaxační masáž
pro ženy / pro muže
Masáž na masážním lehátku vytvořená pomocí vlastní kombinace masážních technik vycházejících především z japonské masáže Shiatsu, Hawaiské Kahuna masáže, Ájurvedských masáží, reflexní a klasické masáže. Doporučená délka masáže je 90 až 120 min. Masáž vychází z aktuálního záměru klienta a vede k celkové harmonizaci. Zahrnuje všechny předem domluvené partie těla. Věnuje se především nohám, chodidlům, zádům, rukám, hýždím a krku. Dále je možné zařadit masáž hlavy, břicha, prsou nebo obličeje. Předcházet by měla konzultace nejen o domluvě masáže, ale i o záměru a psychosomatických souvislostech. 
 
2. Psychosomatická energetická masáž
pro ženy 
Tento způsob provedení masáže, označovaný někdy jako bodywork, je spojením Psychosomatické relaxační masáže a aktivní práce s energií. Jedná se o seberozvojově pokročilejší masáž než Psychosomatická relaxační. Masáž probíhá na masážním lehátku a může zahrnovat všechny části těla včetně primárních erotogenních zón. Masáži předchází podrobná konzultace ohledně záměru, způsobu provedení a hranic. Také se vyjasní základní principy práce s energií a jak můžeme z masáže získat maximální užitek pro všechny aktuální životní výzvy a potřeby. Můžeme tuto masáž považovat i za alternativu Tantrické masáže, jejíž principy a zásady kopíruje. Čistá délka masáže je 2 hodiny a více.
 
3. Konzultace, terapie, coaching
pro ženy / pro muže / pro páry
Konzultace, vedení  a pomoc se zodpovezenim otázek v oblasti vztahů a intimity. Vycházím vždy z absolutního respektu k individualitě a rozdílným zkušenostem každého jedince. Přesto jsme si všichni rovni a můžeme dojít tam, kam si přejeme. Neklaďme si zbytečné limity, právo na lásku a životní štěstí máme všichni. 
Konzultace o způsobech řešení překážek v oblasti partnerství, sexu, energie, strachu a emocí nabízím individuálně ženám i mužům, ale také párům. Může obsahovat i somatickou část vycházející z teoretické přípravy a je zcela cíleně zaměřena  na prožitky, které přinesou skutečné poznání. Je odlišná pro každý záměr. Může obsahovat prvky z tantry, šamanismu, BDSM, meditace a také nemusí vůbec obsahovat dotekovou část. Pro páry je možnost společného  seznámení s technikami a principy praktikování.
Objednání po tel. konzultaci. 
 
4. De-Armouring
pro ženy / pro muže
De-Armouring neboli odstranění brnění znamená odstranění něčeho, co si myslíme, že nás ochraňuje, ale v důsledku nás velmi omezuje a  zabraňuje zdravému volnému životu. Je také známý pod názvy jako tantrické léčení nebo mapování. Jedná se o speciální reflexní metodu, která ve výsledku odstraní všechny fyzické i psychické neduhy. Všechno, co nás brzdí, blokuje nebo způsobuje nemoce, souvisí s naším podvědomím. Pokud chceme něco z toho uvolnit,odstranit a poléčit. měli by jsme tuto informaci v podvědomí změnit. Každá informace v našem podvědomí je spojena s určitým bodem na těle. Když odstraníme bolestivost bodu, změníme tím i zápis této informace v našem podvědomí. Celá terapie probíhá v plné aktivní pozornosti a komunikaci mezi terapeutem a klientem. Nejedná se o požitkovou masáž, ale o práci s tělem s plnou pozorností v každém okamžiku. Pro zachování dobré koncentrace se proto nedoporučuje delší terapie než 90 minut plus konzultace. 
Z hlediska účinnosti je možné objednat jen jako serie 5 až 10 terapií. 
 
5.  Psychosomatická tantrická masáž 
pro ženy 
 Celý proces je veden jako terapie, obsahuje konzultaci a masáž zvolenou individuálně a různými technikami.  Ostatně jako všechny masáže, které nabízím, je prováděna vědomým dotekem v mé plné přítomnosti a po napojení na přijímajícího. Tato masáž klade obzvlášť velký důraz na lásku, respekt a přijetí. Může nám pomoci k naplnění nejrůznějších záměrů od zlepšení umění přijímat, odstranění strachu z čehokoli, pocitu nedostatečnosti, pocitu nepřízně osudu, v partnerských vztazích, v komunikaci, ve zkvalitnění sexuálního života, ale především v sebepoznání, které je základem pro vše další. Každopádně vždy je záměrem této masáže podpora sebelásky a sebejistoty, posílení citu a síly ve vnitřní harmonii. Důležitou součástí této masáže je práce s energií, jež nás regeneruje, léčí, nabíjí a pomáhá naplňovat naše záměry. Masáž probíhá na pohodlném futonu nebo na přání na masérském lehátku. Na vyžádání může obsahovat i prvky tantrického vědomého BDSM.
Masáži předchází dostatečná konzultace. Čistá délka masáže bez konzultace je nad 2 hodiny.
 
Ceny:
Od 24.5.2021 jsou ceny jednotné pro všechny uvedené masáže a terapie. Do času se započítává délka masáží, konzultací, terapií a sdílení. 
Cena je 1400 Kč/hodinu. Platba je možná v hotovosti nebo převodem na účet.