Cesty Energie

ČAKRY A SEXUALITA

První čakra

Odpovídá sexuálnímu centru existence a je spojena s narozením a pocity života a přežití. Když energie volně proudí touto čakrou, jste vzrušeni sexuální touhou a cítíte potřebu uvolnit se. Někteří vidí tuto ohnivou energii jako temně rudou barvu naplňující dolní část jejich těla, což je podobné pocitu rozčilení, při němž “vidíme rudě”. V sexuální čakře cítíte životní elán, jejž pro mně symbolizuje Řek Zorba.

Není-li tato čakra úplně otevřená, energie nemůže volně proudit, a proto máme negativní pocity jako například pocit nedostatku nebo viny a bojíme se, že nedosáhneme plného orgasmu. Cítíme se neuspokojeni, jak tělesně, tak citově a nejsme schopni obejít se bez partnera.

Druhá čakra

Břišní čakra je umístěna hned pod pupkem. Je to přirozené centrum rovnováhy a pohybu. V Číně a v Japonsku se jí říká HARA a v marciálních uměních je považována za zdroj tělesné vitality a za těžiště těla. Proudí-li vaše energie volně tímto centrem, cítíte se silní a plni energie. “Tady se tao sexuality projevuje jako proudění a pohyb” říkal jeden můj učitel. Sexuální energie se projevuje prostřednictvím pohybů pánve jako při tanci.

Je-li tato čakra uzavřená a brzdí proudění sexuální energie, máte pocit strnulosti, napětí, nespokojenosti, žárlivosti a jste vzteklí a kritičtí k partnerovi. V tomto stavu máte protichůdné pocity: “ Potřebuji tě, ale jdi pryč.” Orgasmus je omezen na jakýsi druh sportovního výkonu a uvolnění. Snažíte se jej dosáhnout tak usilovně, že vám nakonec uniká.

Toto centrum je spojeno s oranžovou barvou, která vyjadřuje pocit vitality.

Třetí čakra

Solární čakra je umístěna v prohlubni pod hrudním košem. Tady cítíte sexuální energii jako osobní kouzlo, charisma, sílu a sebedůvěru – jako schopnost dosáhnout svých cílů. Máte-li tuto čakru uvolněnou a otevřenou, cítíte se být pány svých citů a jste schopni být rovnocennými partnery. Váš sexuální styk vyjadřuje vaši sílu dobývat a navzájem si dodáváte energii. Orgasmus prožíváte jako vyjádření své osobní síly – “jsi můj”

Máte-li toto centrum uzavřené , sex vám připadá hrozivý; máte strach, že orgasmus vám vyčerpá vaši energii, že nejste dost dobří a že předčasná eakulace je nevyléčitelná.

Toto centrum je spojeno se žlutou barvou, která vyjadřuje radost.

Čtvrtá čakra

Srdeční čakra je umístěna uprostřed hrudníku mezi bradavkami. Tady cítíte sexuální energii jako touhu splynout s partnerem. Chcete sdílet lásku, radost a smích; chcete být dětmi; chcete dávat pro radost z dávání. Je-li toto centrum otevřené jste důvěřiví, chápaví a soucitní. Je-li zavřené jste skeptičtí, cyničtí a hádaví.

V této čakře je vaše energie proudící vnitřní flétnou na poloviční cestě. Až do tohoto bodu byla vaše energie zaměřena na materiální tělo, byla přitahována zemskou pritažlivostí a měla potřebu uvolňovat se prostřednictvím ejakulace. Tady, kde se setkává láska a sexualita, se vaše prožívání sexuality kvalitativně mění. Přemýšlejte o rozdílu mezi sexuálním aktem a milováním. Dokud se sexuálního aktu neúčastní vaše srdce, celý akt zůstává výhradně tělesnou záležitostí. Prožíváte chvilkové uspokojení sexuálního uvolnění, ale váš zážitek je jednorozměrný. Láska transformuje sexuální spojení ve vyšší extatický zážitek.

Tato čakra je spojena se zelenou barvou,která vyjadřuje naději, jarní obrození a tvůrčí energii.

Pátá čakra

Krční čakra. Je-li tato čakra otevřená, uvědomujete si kdo jste a co chcete, a dokážete to vyjádřit. Jste spokojeni sami se sebou, jste autentičtí, i když to někdy znamená, že se lišíte od druhých, nebo že jste dokonce hrubí nebo nespolečenští. Během milování můžete například říkat různá vášnivá slova a vyjadřovat své skutečné city. Na této úrovni víte přesně jak a s kým se chcete milovat.

Je-li toto centrum uzavřené, nejste si jistí, co chcete a snažíte se vyhovět spíš partnerovým potřebám než potřebám vlastním. V důsledku toho napodobujete druhé a předstíráte orgasmus, aby si o vás nikdo nemyslel, že jste neadekvátní. Orgasmus prožíváte povrchně, jakoby se týkal někoho jiného a ne vás.

Šestá čakra

Třetí oko, energie transformovaná během své cesty vnitřní flétnou se dostává do bodu mezi obočím. Když k tomu dojde cítíte se jako horolezec, který se dostal na vrchol hory. Vaše energie čerstvá a čistá a vy se cítíte volně. Objevíte své intuitivní a imaginační schopnosti a máte vnitřní vizi – proto se na Východě této čakře říká “třetí oko” Místo abyste o všem přemýšleli racionálně a logicky, spoléháte se na intuici a chápete bezprostředně. V tomto centru prožíváte svou energii jako vnitřní světlo.

Máte-li třetí oko uzavřené, váš sexuální život postrádá tajemství a vzrušení a život vám připadá nudný. Neuvědomujete si nic jiného ve vesmíru než sebe a svůj majetek.

Sedmá čakra

Korunní čakra. Když se vám sexuální energie nakonec dostane do temena hlavy, cítíte radostné spojení se všemi a se vším kolem sebe. Máte pocit, že můžete vystoupit ze svého těla, jako byste byli čistým prostorem nebo nadpřirozenou bytostí. Na této úrovni je sexuální láska extatickým, mystickým zážitkem, splynutím s partnerem na tělesné, citové a duchovní úrovni. Na této úrovni víte, co je vám prospěšné. Skrze toto centrum dosáhnete sféru duše – sféru klidu, ticha a úžasu. Je to centrum tvůrčí energie, jež je mostem mezi mezi hmotou a duchem.

Je-li toto centrum otevřené, jste přirozeně spontánní a hraví a soustředění na to, co se děje v přítomném okamžiku. Nenecháte se ovládat návyky z minulosti. Je-li toto centrum uzavřené, máte sklony žít ve fantazii nebo v nějaké budoucí utopii, o které víte, že je neuskutečnitelná ve skutečném světě. Nejste schopni transformovat sexuální zážitek ve spojení duší.