Cesty Energie

ENERGIE A VĚDOMÍ

22.7.2024 - 28.7.2024

roční Tantrický výcvik

Pro koho je kurz určen?

Zveme jednotlivce a páry, kteří jsou připraveni změnit svůj život k lepšímu. Pokud máte vážný zájem o tantru jako cestu sebepoznání a osobní transformace, je tento kurz určen právě vám.

Výcvik se skládá ze 4 bloků (6 celodenních setkání od pondělí večer do neděle odpoledne). Od druhého setkání se skupina stává uzavřenou skupinou, aby se vytvořila atmosféra vzájemné důvěry a podpory. Pro absolvování výcviku je nutné absolvovat všechny 4 bloky.

Termíny bloků ročního výcviku

22 – 28.7. 2024 1.blok

28.10 – 3.11.2024 2.blok

10 – 16.3. 2025 3.blok

4 – 10.8. 2025 4.blok

vždy pondělí od 18:00 a konec neděle 14:00.

Místo konání: Sáblíkův mlýn, Lomnička č.p. 26, PSČ: 666 01

Popis

Nabízíme vám příležitost, změnit váš život. Nejen váš sexuální život a kvalitu vašich vztahů, ale vytvořit od základu nové paradigma, jímž se díváte na svět. Prožít  nový pocit sebe sama, v němž jste proudem energie a bodem vědomí. Řízením svého vědomí, vědomí, skrze které vnímáte realitu uvnitř sebe i kolem sebe, se můžete naučit vytvářet nebo spoluvytvářet svou realitu. Nevědomé naučené chování nahradit vědomou volbou.

Tento kurz je cestou tantrického přístupu k životu, cestou kultivace životní energie a sexuality. Cestou k osvobození vědomí od nevědomí, k osvobození své životní energie z vězení studu, viny a strachu. Cestou, která vám dává sílu následovat autoritu vlastního srdce a vnitřního vedení. Cestou, která propojuje nebe a zemi, tělo a ducha, energii a vědomí. Můžete objevit váš potenciál k expanzi, abyste obsáhli a zahrnuli všechny polarity – je cestou za hranice duality. Cestou k uvědomění si, že vaše tělo je vaším chrámem a že jste inkarnovanou posvátnou bytostí. Cestou k uzdravení hluboké bolesti a otevření se kráse a potěšení. Cestou k navrácení posvátnosti tělu a vášně duchu.

Během tohoto kurzu se můžete naučit vnímat sami sebe jako energetickou bytost, která má neomezený energetický potenciál. Můžete prožít, že existuje jen jedna energie – energie naší živosti, která námi proudí a projevuje se v našem životě na mnoha úrovních – v naší sexualitě, kreativitě, schopnosti milovat a navazovat vztahy. Vyzkoušíte si, že svou vlastní realitu tvoříte tím, jak a kam umisťujete vědomí… své vědomí.

Chcete se naučit skutečně milovat sami sebe, své tělo, svou energii? Budete se moci mnohem více těšit a vážit si sebe, druhých a života obecně. Tantra je cestou léčení sebe sama ze všech vzorců (energetických, mentálních), které nás udržují v bludném kruhu… Abychom mohli roztáhnout křídla a létat…

Co se budete učit?

  • oprostit se od starých vzorců myšlení, chování a reakcí na to, co život přináší,
  • reagovat na život s větší spontánností, lehkostí a kreativitou.
  • Jak se rozhodovat o tom, kým jste v každém okamžiku, a rozvíjet smysl pro kontinuitu založenou na integritě.
  • Osvobodit se od toho, co by se mělo a muselo ve společnosti, a od toho, co vás podmiňuje, protože vaše impulsy a projevy budou stále více vycházet z vašeho srdce a ducha.
  • Jak ve svém bytí rozvinout více odvahy, živosti a radosti tím, že nebudete potlačovat, ale budete čelit svým strachům a svému stínu a budete je integrovat.
  • Jak si vytvořit vlastní zdravý model vztahů založený na vlastní pravdě a lásce.
  • Jak uzdravit své fyzické, mentální a emocionální tělo.
  • Jak kultivovat své tělo a svou sexualitu
  • Jak uctívat posvátnost sebe sama, svého pohlaví a svého milovaného člověka

Přihlášky a rezervace místa:

Přihlášky zasílejte nejlépe vyplněním formuláře , nebo na: cestyenergie@gmail.com.

Vaše místo bude rezervováno po uhrazení zálohy 5 000,-Kč na účet: 123-8747930237/0100 (ta se započítává při úhradě 4. bloku, zůstává tedy jako depozit do konce kurzu)

cena výcviku: jednotlivec: 10 900,-Kč na jeden blok ( v ceně není ubytování a strava. Ubytování je podle ceníku Sáblikova mlýna příp jiného ubyt. zařízení v blízkosti)

Strava formou cateringu (bez masá) v ceně 590 Kč na den a osobu, tzn.: celkem za 6 dní 3 540 Kč  platí se na místě v hotovosti (neposílejte platbu za stravu na účet pro kurzovné – v případě zaslání, vracíme zpět na váš účet)

pár: 19 900,-Kč na jeden blok

absolventi jiných ročních výcviků cest transformace: sleva 1 500,-Kč

při platbě kurzu najednou:     jednotlivec     39 600,-Kč

                                              pár                71 600,-Kč

Platba kurzovného

Pro rezervaci vašeho místa je potřeba dle pokynů k platbě zaplatit zálohu na kurzovné ve stanovené výši.

Dokud tuto zálohu neobdržíme, nelze vaši účast na výcviku garantovat. Obdržení zálohy na náš účet vám potvrdíme emailem.

Záloha u nás zůstává do začátku čtvrtého bloku kurzu, kdy vám bude zaplacená záloha odečtena, a při platbě v hotovosti na místě doplácíte pouze zbytek kurzovného  

Storno

Pokud kurz opustíte, záloha je nevratná a stává se smluvní pokutou.

Pokud chcete zrušit svou účast více než 8 týdnů před začátkem kurzu, vrátíme vám zálohu ve výši 100% s manipulačním poplatkem 50,-Kč. Pokud chcete svou účast zrušit v době 8 – 5týdnů před začátkem, storno poplatek 25%. 4 – 1 týden před začátkem kurzu, storno poplatek je 50% zálohy. Pokud chcete zrušit svou účast v době kratší, než 1 týden před začátkem kurzu, storno poplatek je 100% zálohy.

Přihláška na kurz

2. Osoba: