Cesty Energie

Tantrická polarita

Celý život lze chápat jako tanec Šivy a Šakti, bod vědomí a proud energie.

Šiva,

mužský princip, je svědectví, stálost a meditativní vědomí. Je to ta část nás samých, která se nikdy nemění, jen sedí a pozoruje život. Šiva zastupuje uvědomění nebo všímavost.

Šakti,

Ženský princip, je proudem energie, je tancem života. Pocity, emoce a energie, které se pohybují tak, jak se hýbá život. Šakti svým významem zastupuje energii nebo sílu.

Tantra má cíl spojit Šivu a Šakti

Nadbytek principu Šivy

Od svých pocitů jste příliš odděleni. Možná v sobě budete chtít aktivovat více energiea lépe rozvinout svou ženskou stránku. Tohoto posunu lze docílit například tancem či technikami k rozproudění energie, což vám pomůže začít vnímat proud energie, nebo láskou k osobě, která má v sobě více ženského principu.

Nadbytek principu Šakti

Pokud jste chaotičtí, zmatení a motáte se ve svých vlastních emocích, možná v sobě budete chtít rozvinout více vědomé pozornosti. Tato pozornost pak podrží prostor, v němž se budou moci odehrávat vaše prožitky. Posunu lze docílit meditací zaměřenou na rozvoj plného vědomi nebo láskou k osobě, která má v sobě více mužského principu.